Meest recente berichten

Recente reacties

  CORONABELEID

  28 mei 2020

  1. CORONARICHTLIJNEN

  2. TIJDVAKKEN

  3. VEEL GESTELDE VRAGEN FAQ

  1. CORONARICHTLIJNEN Bistro LUF

  Let op: vanaf 1 juli zijn de regels omtrent uw bezoek versoepeld.

  Wat zijn per 1 juli de regels voor het aantal mensen aan een tafel? Gelden er andere regels voor binnen en buiten? KHN geeft antwoord.

  Voor eet- en drinkgelegenheden, ook in hotels, geldt binnen: 1,5 meter afstand tenzij het een gezamenlijke huishouding of een groep van jongeren onder de 18 is. Vanaf 1 juli geldt er geen verplichte reservering of triage (vragen naar gezondheidsklachten). Er geldt ook geen maximum per gebouw meer zolang je de 1,5 meter kan naleven. Pas als je binnen meer dan 100 gasten toe kan laten, zijn de reserveringsplicht en de triage (het checkgesprek) verplicht. Voor het terras geldt dat bij meer dan 250 gasten. De aantallen zijn exclusief personeel.

  Terrassen

  Op buitenterrassen mogen zogeheten ‘kuchschermen’ tussen tafels worden geplaatst als de anderhalvemeter tussen gasten van verschillende tafels niet gewaarborgd kan worden, hier maakt het kabinet dus een uitzondering op de anderhalvemeterregel.

  Voor het volledige protocol volgens KHN: https://www.bistroluf.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Heropening-Horeca-KHN_22052020.pdf

  Vanaf 1 juni is iedereen weer welkom in de horeca. Hier zijn wij ongelooflijk blij mee. Echter moeten wij wel voldoen aan een pakket van eisen waarbij uw medewerking en begrip van groot belang is. Hieronder de regels die gehanteerd moeten worden op het terras gezamenlijk met aanvullende regelgeving die wij hanteren.

  • 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar: a.aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten .Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
  • 2. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
  • 3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
  • 4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
  • 5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
  • 6. Was bij binnenkomst grondig je handen
  • 7. Was na het toiletbezoek grondig je handen
  • 8. Betaal contactloos (pin of mobiel)
  • 9. Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur, zonder fysiek contact
  • 10. Wij dienen elk uur onze werkplek grondig te reinigen. Dit houdt in dat wij om het uur het werk 5 minuten stopzetten om dit zo snel mogelijk te realiseren. Hiervoor wordt vriendelijk gevraag om uw begrip
  • 11. Ons personeel is altijd in voor een geintje. Houdt dit echter wel binnen de respectabele lijnen. Ook voor het personeel is dit een spannende tijd. Wij hanteren een zero-tolerance beleid bij het onnodig beledigen en/of aanraken van ons personeel.
  • 12. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
  Ondanks alle regels, voelt u zich welkom bij ons.

  2. TIJDVAKKEN BISTRO LUF

  Om ons restaurant zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden bij alle gasten hebben wij er voor gekozen om te gaan werken met tijdvakken het weekend (Vrijdag, zaterdag & zondag). Dit houdt in dat als u aankomt, u op ons terras en/of restaurant kunt verblijven totdat desbetreffende tijdvak is verlopen. Dit biedt ons de mogelijkheid de tafels, stoelen etc. tijdig te desinfecteren voor nieuwe gasten.

  LET OP: Het is mogelijk om te reserveren voor meerdere tijdvakken, mits er nog niet gereserveerd is voor het volgende tijdvak. Houdt er rekening mee dat onze plekken beperkt zijn. Plaats nemen zonder te consumeren op het terras wordt niet gewaardeerd.

  TIJDVAKKEN TERRAS

  • 11:00 – 13:00
  • 13:00 – 15:00
  • 15:00 – 17:00
  • 17:00 – 19:00
  • 19:15 – 22:00

  Aanvullende regels terras

  • De tafels op het terras staan op een afstand van 3m uit elkaar. Ga niet schuiven met de tafels zonder toestemming van onze medewerkers.
  • Roken op het terras aan de voorzijde is niet toegestaan, hiervoor hebben wij op het achterterras en voor naast de smoker een heel mooi plekje gecreĆ«erd. Uiteraard verwachten wij dat gasten die niet roken hiervoor begrip tonen als zij het achterterras betreden.
  • Het terras dient u te betreden via de zijkant en dient u te verlaten aan de voorzijde.
  • De zijdeur van het restaurant dient enkel als uitgang gebruikt te worden voor gasten die binnen plaats hebben genomen. Het betreden van de restaurantruimte zonder reservering is verboden! Hierop uitgezonderd is medewerkend personeel. Zij mogen de looplijnen die wij voor gasten hebben negeren.
  • Wilt u het toilet bezoeken? Betreedt het toiletruimte dan aan de zijkant van ons pand (via het restaurant is voor terrasgasten niet toegestaan). Is het toilet bezet? Houdt dan voldoende afstand en volg de richtlijnen van het RIVM bij het bezoeken van het toilet.
  • De toiletten worden op vaste tijdstippen gereinigd door ons personeel. Gedurende de reiniging van de toiletten is het betreden van de toiletruimte niet toegestaan om ons personeel de ruimte te kunnen bieden.
  • Het achterterras kunt u via de parkeerplaats bereiken, indien u niet heeft gereserveerd voor het restaurant dan is het betreden van het restaurant niet toegestaan.
  • Bij plotseling slecht weer mogen wij u nog steeds geen toegang verlenen in ons restaurant. Zo lang mogelijk kunt u schuilen onder onze afkapping of parasollen mits dit haalbaar is met de 1,5 meter afstand regel.
  • Wij reserveren geen specifieke tafels. Verplaatsen mag alleen in overleg met het personeel.
  • Sommig personeel zal zodra hij/zij binnen de 1,5 meter komt een mondkapje dragen. Dit is de eigen keuze van het personeel en dient gerespecteerd te worden.

  TIJDVAKKEN RESTAURANT “Enkel op vrijdag, zaterdag & zondag”.

  • 11:00 – 13:00 (keuken open vanaf 11.30)
  • 13:00 – 15:00
  • 15:00 – 16:30
  • 16:30 – 19:00 (Let op: 19:00 is absolute eindtijd)
  • 19:15 – 22:00 (Restaurant sluit om 22:00, wij zullen u 15 minuten bij voorhand vragen of u nog iets wenst).

  Aanvullende regels restaurant

  • Voor een bezoek aan het restaurant is reserveren verplicht. Wij adviseren u te reserveren via onze reserveringsmodule. Reserveren aan de deur is mogelijk maar dan alsnog vragen wij tijdig te reserveren om teleurstelling te voorkomen.
  • Wij nemen de tijdvakken serieus, dit biedt ons de mogelijkheid om de tafels grondig te reinigen voor de volgende bezoekers. Langer blijven zitten is eventueel mogelijk op het terras (indien er nog tafels vrij zijn).
  • Bij aankomst (via de deur aan de voorzijde) dient uw gezelschap de handen te wassen. Hiervoor hebben wij tijdelijk ons invaliden-toilet voor ingericht. Wacht totdat 1 van onze medewerkers uw benadert voor de verplichte triage. Zijn er anderen voor u? Houdt dan afstand en betreed het pand pas zodra er weer ruimte is.
  • Binnen is de vloer voorzien van looplijnen. Deze dient u te hanteren.
  • Het achterterras is voor restaurantgasten vrij toegankelijk mits de 1,5 meter regel dit toelaat.
  • Het terras betreden aan de voorzijde is toegestaan via de zijdeur. Echter, u dient via de zijkant het pand weer te betreden. Handen wassen is dan wederom verplicht!
  • U kunt het restaurant verlaten via de zijdeur.

  Leave a reply